Zaporka za ulazak u kolegij na Omegi je ubin20

Molim vas da preuzmete popis literature, i onu literaturu koja je tamo dostupna u pdf formatu.