Zaporka za ulaz u kolegij na Omegi je kun220

Na stranicama se nalaze materijali za sutrašnje predavanje (1. ožujka).