Sutrašnji prvi susret bit će u 9:30 u A119. Studenti će biti upoznati sa svim obvezama na kolegiju.

Davor Nikolić