Nastava počinje u petak 3. ožujka u 9 sati u A119. Budući da se od 6. ožujka prelazi na nastavu na daljinu važno je da studenti budu na prvome susretu radi dogovora o radu u virtualnim uvjetima.

Davor Nikolić