Budući da, prema odluci Uprave, nastava u petak 15. listopada prestaje u 12 sati, nastava iz kolegija Hrvatska usmenoknjiževna retorika u punom opsegu počinje 22. listopada.

Iz Katedre