Redovita nastava na predavanjima i seminarima obveznih (Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti, Biblija i hrvatska usmena književnost) i izbornih kolegija (Predaja kao usmenoknjiževni žanr, Hrvatska usmenoknjiževna retorika) Katedre za hrvatsku usmenu književnost počinje prema objavljenome rasporedu od 11. listopada.

Na kolegiju Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti studenti su podijeljeni u seminarske skupine prema abecedi:

1. seminarska skupina (Nikolić): Antunović–Kefelja (srijeda 9:30–11, D4)

2. seminarska skupina (Rudan): Končurat–Prpić (srijeda 14–15:30, A119)

3. seminarska skupina (Tomašić): Rašić–Živko (petak 11–12:30)

Na prvome predavanju, u srijedu 13. listopada, bit će iznesene sve bitne informacije o kolegiju, a konkretne studentske obveze i na prvim seminarima (za studente prve i druge seminarske skupine u srijedu 13. listopada, a za studente treće skupine u petak 15. listopada).

Zamjena između seminarskih skupina moguća je isključivo zbog kolizije s drugim kolegijima (uz potvrdu), a za to je potrebno javiti se do srijede nastavnicima iz raspoređene i nove skupine radi usklađivanja broja studenata i provođenja epidemioloških mjera.

Iz Katedre