Konzultacije u siječnju održavat ću prema dogovoru. Molim da se prethodno javite na mail.