Od 6. prosinca krećemo sa studentskim izlaganjima. Do kraja studenoga svi studenti trebaju odrediti temu i datum svojega izlaganja, a što je preduvjet za polaganje kolegija. Sve informacije dostupne su na Omegi. Za sve upite javiti se na .