Novosti › Vijesti i zbivanja
2. 6. 2022.

Terenska nastava u Svetom Roku

U sklopu kolegija "Književnost u nastavi 2" prof. dr. sc. Deana Slavića skupina studenata kroatistike posjetila je 14. svibnja 2022. Sveti Rok.

Fotoalbum