Novosti › Vijesti i zbivanja
30. 9. 2021.

Konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika

U organizaciji Odsjeka za fonetiku i Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta 30. rujna i 1. listopada 2021. na Fakultetu se (D-I) održava međunarodna Konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnoga slavističkoga komiteta.

Program i knjižica sažetaka (PDF)