Novosti › Vijesti i zbivanja
7. 8. 2020.

Preminuo profesor István Nyomárkay (1937–2020)

Mađarski jezikoslovac István Nyomárkay diplomirao je slavistiku i hungarologiju na Sveučilištu u Budimpešti, gdje je od 1981. docent, a od 1989. redoviti profesor. Član Međunarodnog slavističkog komiteta, predsjednik Mađarskog društva za suvremenu filologiju, ravnatelj Instituta za slavistiku i baltistiku Sveučilišta Eötvösa Loránda u Budimpešti, urednik časopisa Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae.

Profesor Nyomárkay bio je čest gostujući profesor na zagrebačkoj hungarologiji, a šk. god. 1974/75. na našem je Fakultetu vodio lektorat mađarskog jezika. Znatan dio svojeg istraživačkoga rada posvetio je kroatistici, među ostalim objavio: Strane riječi u hrvatskosrpskom/srpskohrvatskom jeziku (1984), Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung (1989), Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen (1996). Izabrani kroatistički radovi profesora Nyomárkaya objavljeni su u ediciji Inozemni kroatisti Matice hrvatske (Kroatističke studije, 2000).