Novosti › Vijesti i zbivanja
10. 10. 2018.

Kolokvij »Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj«

ranonovovjekovna m U organizaciji Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za klasičnu filologiju i projekta Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske 18. listopada s početkom u 10 sati u održat će se znanstveni kolokvij Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst. Svi su zainteresirani dobrodošli!

Kolokvij je zamišljen s namjerom da se izlaganjima propita širok raspon pitanja vezanih uz rukopise i rukopisnu kulturu hrvatskih krajeva u ranom novom vijeku. Filolozi i povjesničari koji su se bavili ranim novovjekovljem bili su, doduše, upućeni na proučavanje rukopisa, no taj se rad najčešće smatrao tek pripremnim poslom za daljnja istraživanja.

Posljednjih se pak desetljeća na međunarodnoj sceni, a sve više i u domaćim okvirima, u okrilju povijesti knjige kao relativno mlade poddiscipline, istraživačke perspektive okreću prema istraživanju rukopisne kulture u periodu nakon pojave tiskarskoga stroja, kada rukopisi supostoje s tiskanom knjigom. Nadalje, nedostatak kritičkih izdanja hrvatskih autora ranoga novovjekovlja također upućuje na važnost proučavanja rukopisa. Stoga je zamisao ovoga skupa da se, uz tradicionalna egdotička, kodikološka i paleografska pitanja, iz različitih očišta osvijetle raznovrsni aspekti ranonovovjekovne rukopisne kulture i rukopisa kao materijalnih artefakata, prepisivačkih praksi, nastanka i transmisije rukopisa, njihove cirkulacije i društvene uloge, konteksta u kojima su oni nastajali i širili se, statusa prepisivača i tipova publike koja je rukopise konzumirala, kao i modusa supostojanja rukopisa i tiskane knjige.

Knjižica sažetaka s programom (PDF)