Novosti › Vijesti i zbivanja
9. 10. 2017.

Poziv na predavanje prof. dr. sc. Ljiljane Šarić i poziv na prvi COS

U organizaciji Croaticuma - Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik – prof. dr. sc. Ljiljana Šarić održat će 17. listopada u 10 h predavanje Aspekti istraživanja neuljudnosti, a 18. listopada održat će se prvi Croaticumov okrugli stol. Detaljne informacije niže.

Predavanje prof. dr. sc. Ljiljane Šarić

Prvi COS