Novosti › Vijesti i zbivanja
22. 9. 2017.

Očitovanje pročelnika Odsjeka o raspisanom dekanskom ispitnom roku

Na mrežnim stranicama Fakulteta 20. rujna objavljena je obavijest: "O. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac odobrio je raspisivanje dekanskih ispitnih rokova od 25.–29. rujna 2017. Mogućnost izlaska na dekanske ispitne rokove vrijedi i za predbolonjske studente." Prema važećem Statutu Filozofskog fakulteta jesenski ispitni rok traje "dva tjedna i završava najkasnije 30. rujna" (čl. 71, st. 2, al. 3). To nije u skladu s važećim Pravilnikom o studiranju koji predviđa najmanje četiri tjedna za svaki ispitni rok te daje pravo dekanu i Fakultetskom vijeću da odrede izvanredne ispitne rokove (čl. 44, st. 2 i 3).

Jesenski ispitni rok u ovoj akademskoj godini započeo je 28. kolovoza i završio 22. rujna, trajao je dakle četiri tjedna, a o. d. dekana odobrio je raspisivanje novih ispitnih termina već u sljedećem tjednu. Pretpostavljam kako bi to u praksi u velikom broju slučajeva moglo dovesti do raspisivanja četvrtog termina za pojedini ispit u samo mjesec dana. Logično je primijetiti: ako je četiri bolje nego tri, onda je i pet bolje nego četiri i tako dalje.

S obzirom na to da kao pročelnik Odsjeka za kroatistiku odgovaram za dignitet studija i kvalitetu njegove izvedbe te skrbim o racionalnom korištenju ljudskih resursa, u jučer poslanom pismu članovima Odsjeka napisao sam i sljedeće:

"– Sve katedre Odsjeka koje su u jesenskom ispitnom roku dale tri ispitna termina, nisu dužne održati 'dekanski ispitni rok'.

– Svim katedrama koje su u jesenskom ispitnom roku dale dva ispitna termina, preporučujem da održe dekanski ispitni rok."

Naravno, preuzeo sam i odgovornost za pojedinačna neraspisivanja dekanskog roka na našem Odsjeku.

Naposljetku, dekanski rok (ili naknadni ispitni termin) ima, prema mišljenju mnogih kolega s kojima se u potpunosti slažem, smisla samo u posebnim slučajevima: kad studentu nedostaje jedan i samo jedan položeni predmet za upis diplomskog studija.

Prof. dr. sc. Davor Dukić, pročelnik Odsjeka za kroatistiku