Novosti › Vijesti i zbivanja
6. 12. 2016.

Krešimir Nemec: »Gospodar Priče: Poetika Ive Andrića«

Iz tiska je nedavno izašla monografija „Gospodar Priče: Poetika Ive Andrića“ našeg uglednog profesora i akademika Krešimira Nemeca. Riječ je o prvoj hrvatskoj monografiji o nobelovcu Ivi Andriću koja je istodobno i suma dosadašnjih čitanja Andrićevih djela. U nastavku donosimo kratki ulomak s korica knjige.

Imajući na umu da je Ivo Andrić čovjek s više identiteta, pa stoga i višepripadni, interkulturni pisac koji je u svojem djelu spojio različite tradicijske slojeve, autor drži da se njegov opus ne može bez ostatka smjestiti ni u jednu ekskluzivnu nacionalnu, stilsku, književnopovijesnu ili teorijsku „ladicu“. Upravo je stoga odabrao žanrovski pristup, koji mu je omogućio praćenje geneze Andrićeva stvaralaštva i uočavanje unutrašnjih stvaralačkih procesa i tipskih odlika. Imajući na umu iznimnu organičnost Andrićeva opusa i međusobnu povezanost dijelova unutar cjeline, akademik Nemec Andrićev opus motri kao sadržajnu cjelinu u stvaralačkom kontinuitetu pa u prvom od sedam poglavlja rekonstruira biografiju Ive Andrića („Ivo Andrić iz godine u godinu“), a potom piše o njegovu književnom opusu, pročitanome i protumačenome u poglavljima: „Homo melancholicus“, „Kritičarski šarm“, „Esejistička elegancija“; „Kretanje tijela – lutanje duha“, „Razvojne linije Andrićeve novelistike“, „Andrićevi romani“ te „Knjiga mudrosti i kontemplacije“.