Novosti › Vijesti i zbivanja
1. 6. 2016.

Okrugli stol posvećen red. prof. dr. sc. Vladi Pandžiću

3. lipnja 2016, Konferencijska dvorana Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program

10:00–10:45 Pozdravne riječi i uvodni govori

  • Bernardina Petrović, pročelnica Odsjeka za kroatistiku
  • Marko Alerić, predstojnik Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti
  • Vlatko Previšić, dekan Filozofskog fakulteta
  • Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
  • Srećko Tomas, pomoćnik ministra MZOS-a

10:45–12:00 Znanstvena i stručna djelatnost red. prof. dr. sc. Vlade Pandžića

Marko Alerić
Znanstveni i stručni opus Vlade Pandžića

Jože Lipnik
Četrdesetogodišnja suradnja s profesorom Pandžićem

Karol Visinko
Povijest učenja i poučavanja jezičnoga izražavanja (pregled i sustav radova prof. dr. sc. Vlade Pandžića)

Bernardina Petrović
Hrvati i hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u vidokrugu Vlade Pandžića

Ana Pintarić
Vlado Pandžić o Antunu Branku Šimiću

Šimun Musa i Mirela Šušić
Zasluge Vlade Pandžića u afirmaciji školske recepcije književnosti

Marko Tokić
Sam pod zvijezdama (Pandžićev pregled recepcije Šimićeve poezije kao književnoznanstvena pozadina njezine školske recepcije)

12:00–13:00 Stanka za ručak

13:00–14:15 Znanstvena i stručna djelatnost red. prof. dr. sc. Vlade Pandžića

Jadranka Nemeth-Jajić
Prinosi Vlade Pandžića hrvatskoj udžbeničkoj literaturi

Goran Novaković
Hrvatske čitanke iz svjetske književnosti

Ana Ćavar
Prilog učenju hrvatskog  kao inog  jezika

Mira Muhoberac
Rad sa studentima i studenticama kroatistike u okviru izbornih kolegija na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Danijel Kralj
Od početaka suradnje na metodičkom kolegiju do recenzije i predstavljanja pjesničke zbirke

Gea Cetinić
Stručni ispiti za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika u suradnji s prof. dr. sc. Vladom Pandžićem.

14:15–14:45 Stanka za kavu

14:45–16:15 Metodičke perspektive u okomici odgojno-obrazovnoga sustava

Tamara Turza-Bogdan
Idiom i hrvatski standardni jezik u metodičkoj perspektivi (na primjerima iz kajkavskoga narječja)

Anđela Milinović-Hrga
Hrvatski jezik u visokoškolskoj nastavi: osobitosti i izazovi njegova poučavanja na nejezičnim studijima

Marko Ljubešić
Prezentacija ili dijalog - problematika suvremene sveučilišne nastave edukacijskih studija

Josip Miletić
Prilagođenost nastave hrvatskoga jezika učenicima srednjih trgovačkih, ekonomskih i upravnih škola

Ivan Janjić
Osvrt na prijedlog predmetnog kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik

Sanja Soče
Metodički aspekti kritičkog čitanja u razrednoj nastavi

Lejla Ovčina
Analiza rezultata u čitanju i razumijevanju pročitanog na primjeru šaljive priče Pravedna presuda