Kroatistika › Znanstveni projekti
15. 4. 2015.

Dramski tekst kao lingvometodički predložak (2007–2011)

Tradicionalna nastava hrvatskoga jezika ne može osigurati kontinuitet bogate hrvatske kulture te prikladan (europski) odnos prema službenom jeziku u Hrvatskoj i materinskom jeziku glavnine njezinih građana. Nužna su istraživanja koja bi je mogla usuvremeniti. Poticaj za istraživanje dramskoga teksta kao lingvometodičkoga predloška proizlazi iz činjenice da mnogi stručnjaci i znanstvenici ističu njegovu važnost u stjecanju jezičnih znanja, sposobnosti i umijeća. Sustavno uključivanje dramskoga teksta (raznih vrsta i podvrsta, pojavnosti itd.) kao lingvometodičkoga predloška (u raznovrsnim sredstvima priopćivanja, različitim načinima prijenosa i dr.), utemeljeno na rezultatima znanstvenih istraživanja, unaprijedit će nastavu hrvatskoga jezika. Podignuće jezičnih znanja na višu razinu, ojačanje sposobnosti komunikacije i umijeća stvaranja tekstova izravno će utjecati na ukupno poučavanje te odgoj i obrazovanje hrvatske mladeži.

Voditelj projekta: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju). Aktualna istraživačka skupina: prof. dr. sc. Vlado Pandžić, prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, doc. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, mr. sc. Gea Cetinić i Ana Ćavar, prof., znanstvena novakinja.