Kroatistika › Fotoalbumi
26. 10. 2020.

Fotoalbum sa znanstvenoga kolokvija »500 godina Libra«

Fotoalbum s kolokvija "500 godina Libra" održanoga 23. listopada 2020. u Zagrebu. Program je dostupan ovdje.