Kroatistika › Fotoalbumi
12. 10. 2017.

Kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića

Fotoalbum sa Svečanog kolokvija u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića održanog 29. rujna 2017.