Studij › Opće obavijesti
9. 10. 2011.

Zamjena za kolegij »Strani jezik«

Na temelju Programa diplomskoga studija kroatistike Vijeće Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je Odluku o zamjenskom izbornom kolegiju umjesto kolegija Strani jezik za studente dvopredmetnoga preddiplomskoga studija kroatistike koji na drugoj studijskoj grupi studiraju jedan od svjetskih jezika:

Studenti preddiplomskoga dvopredmetnoga studija kroatistike koji na drugoj studijskoj grupi studiraju jedan od svjetskih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski ili ruski) ne moraju na prvoj godini studija upisati kolegije Strani jezik 1 (2 ECTS-a) u zimskom i Strani jezik 2 (2 ECTS-a) u ljetnom semestru, ali u tom slučaju moraju nadoknaditi navedene bodove u obama semestrima, što znači 4 ECTS-a u akademskoj godini.

Bodove mogu nadoknaditi upisom zamjenskoga izbornoga kolegija iz odsječke ili fakultetske ponude u zimskom i/ili ljetnom semestru tekuće akademske godine. Zamjenski izborni kolegij(i) mora(ju) imati najmanje 4 ECTS-a.

Dakle, studenti čija je druga grupa jedan od svjetskih jezika imaju tri mogućnosti: 1) upisati izborni strani jezik u zimskom i ljetnom semestru prve godine; 2) upisati dva zamjenska izborna kolegija, jedan u zimskom i jedan u ljetnom semestru prve godine, svaki od minimalno 2 ECTS, kako bi konačni zbroj bio 4 ECTS; 3) upisati jedan zamjenski izborni kolegij od minimalno 4 ECTS, bilo u zimskom ili ljetnom semestru.

Pročelnik Odsjeka za kroatistiku
dr. sc. Mateo Žagar, red. prof.

U Zagrebu, 3. prosinca 2010.