Studij › Diplomski studij
1. 10. 2021.

Upis na diplomski studij kroatistike

Odsjek za kroatistiku na svoje diplomske studije upisuje najviše 80 studenata na dvopredmetnome te najviše 50 studenata na jednopredmetnome studiju. Kvote za smjerove dvopredmetnoga diplomskoga studija (nastavnički, jezikoslovni, književni) nisu posebno određene.

Diplomski studij mogu upisati pristupnici koji su završili prijediplomski studij kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, istovjetan prijediplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili srodan društveno-humanistički prijediplomski studij.

Pristupnicima koji su završili istovjetan prijediplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu neće se propisivati razlikovne obveze.

O pravu na upis i razlikovnim obvezama studenata koji su završili srodne, ali neistovjetne prijediplomske studije odlučivat će odsječko povjerenstvo na temelju uvida u studijske programe.

Jedini kriterij za upis jest prosjek ocjena na prijediplomskome studiju. To znači da razredbenoga ispita nema.

Opći podaci o upisima u diplomske studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta.