Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Prof. dr. sc. Stjepan Damjanović

Biografija

damjanovicStjepan Damjanović rođen je 2. studenoga 1946. u Strizivojni (Županija osječko-baranjska). Prva četiri razreda osnovne škole završio je u rodnom selu, a četiri viša u susjednom Vrpolju. Nakon gimnazijskoga školovanja u Požegi upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (kao A–predmet) te ruski jezik i književnost (kao B–predmet). Cijeli radni vijek na tom je fakultetu: 1971. izabran je za asistenta profesoru Eduardu Hercigonji na Katedri za staroslavenski jezik (danas Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo), od 1982. je docent, a od 1986. redoviti profesor na toj katedri. Njezinim je predstojnikom od 1992. do 2008. Na tom je fakultetu obranio svoj magistarski (1977) i doktorski (1982) rad s temama iz jezika srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova. Godine 1998. postao je članom suradnikom, a 2004. pravim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Osim na matičnom predavao je na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Mostaru, Bochumu, Grazu i Pragu, a gostovao je jednokratno i na drugima. Bio je predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i organizator Prvoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u Puli. Od 1996. do 2000. član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, a od 1999–2002. glavni tajnik Matice hrvatske, sada njezin predsjednik. Utemeljio i uređivao Matičinu biblioteku Inozemni kroatisti.

Bibliografija (izbor)

A. Autorske knjige

 1. Tragom jezika hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1984. - 191str. - (Znanstvena biblioteka HFD ; knj. 15)
 2. Opširnost bez površnosti : podsjetnik na život i djelo Vatroslava Jagića / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske : Globus : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1988. - 102 str. - (Biblioteka Ličnosti : povodi / Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske ; knj. 1) Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
 3. Jedanaest stoljeća nezaborava / Stjepan Damjanović. - Osijek : Izdavački centar "Revija" ; Zagreb : Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, 1991. - 181 str. - (Mala teorijska biblioteka ; knj. 41)
 4. Glasovi i oblici općeslavenskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović. - 1. izd. - Zagreb : J. Filipović, 1993. - 109 str. Drugo izdanje: Staroslavenski glasovi i oblici, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1995. Treće, popravljeno izdanje: Staroslavenski glasovi i oblici, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2000. Četvrto, popravljeno i dopunjeno izdanje: Staroslavenski jezik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2003. Peto, nepromijenjeno izdanje: 2005.
 5. Jazik otačaski / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Matica hrvatska, 1995. - 170 str. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 3 ; sv. 18)
 6. Filološki razgovori / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2000. - 314 str. - (Biblioteka Portreti)
 7. Slovo iskona : staroslavenska [i] starohrvatska čitanka / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Matica hrvatska, 2002. - 295 str. - (Biblioteka Theoria Novi niz) Drugo, dopunjeno izdanje: 2004.
 8. Mali staroslavensko-hrvatski rječnik / sastavili Stjepan Damjanović, Ivan Jurčević, Tanja Kuštović, Boris Kuzmić, Milica Lukić, Mateo Žagar. - Zagreb : Matica hrvatska, 2004. - 321 str. - (Hrvatska jezična baština ; knj. 3)Drugo izdanje: 2009.
 9. Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić, Stjepan Damjanović . - Križevci ; Zagreb : Veda, 2005. – 3 sv. Sv. 1: VIII. – XVII. stoljeće.- 2005.- 359 str.
 10. Slavonske teme / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Pergamena, 2006. - 222 str. - (Biblioteka Croaticum ; knj. 12)
 11. Blago Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : 400. obljetnica : katalog izložbe, 22. veljače - 22. svibnja 2007. / [autori Josip Bratulić, Stjepan Damjanović ; urednik Ivan Kosić]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. - 215 str.
 12. Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić, Stjepan Damjanović - Križevci ; Zagreb : Veda, 2007. Sv. 2: XVIII stoljeće. – 2007. – 270 str.
 13. Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić, Stjepan Damjanović. - Križevci : Veda, 2008. - 285 str. Sv. 3, XX.-XXI. stoljeće.- 2008.- 285 str.
 14. Jezik hrvatskih glagoljaša / Stjepan Damjanović. - Zagreb : Matica hrvatska, 2008. - 359 str. - (Hrvatska jezična baština ; knj. 5)
 15. Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek / Josip Bratulić... [et al.]. - Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. - 582 str. Prilog Stjepana Damjanovića Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima, str. 351 – 403.

B. Knjige priredio

 1. Rech domovini od hasznovitozti piszanya vu domorodnom jeziku / [A. Mihanović od Petropolja ; pogovor Stjepan Damjanović ; transliteracija Stjepan Damjanović i Mladen Kuzmanović]. - Zagreb : Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske... [etc.], 1985. - 12, 7, 16 str. - (Cymelia Croatica : biblioteka pretisaka ; sv. 2)
 2. Glagoljska i ćiriliska "Tabla za dicu" .// Tabla za dicu : edne malahne knižice = Abecedarium und der ganze Katechissmus ausslegung in der Crobatischen Sprach / [dodatak pretisku i pogovor Stjepan Damjanović]. - [Pretisak]. - Zagreb : SN Liber : Nacionalna i svučilišna biblioteka, 1986. - 75 str. – [Napomene uz transliteraciju i Transliteracija / Stjepan Damjanović] str. 55 - 75. - (Cymelia Croatica : izdanja Međunarodnog slavističkog centra SR Hrvatske. Biblioteka pretisaka ; sv. 3)
 3. Severila, ili slika iz progonstva kršćanah u Sisku : historična pripovijest iz četvrtoga stoljeća / Ivan Krst. Tkalčić ; [priredio Stjepan Damjanović]. - 2. izd.. - Sisak : Centar za kulturu "Vladimir Nazor" : Matica hrvatska Sisak, 1991. - XX, 359 str. Str. 353-359: Priređivačke napomene i Rječnik / Stjepan Damjanović. - (Biblioteka "Slovo-duh-misao")
 4. Slavonijo, zemljo plemenita / Josip Kozarac, Ivan Kozarac ; ,[izbor i predgovor Stipo Damjanović] : Zagreb : Mladinska knjiga, 1992. – 373 str. (Biseri hrvatske književnosti / Mladinska knjiga)
 5. Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina Cvitu šestomu / Jakov Armolušić ; [priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović]. - Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 1993. - [102], 121 str. - (Biblioteka Bašćina)
 6. Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost : rasprave i prinosi / Josip Leonard Tandarić. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Provincijalat franjevaca trećoredaca,1993. - 340 str. [Priredili Petar Bašić Marko Mišerda i Stjepan Damjanović] Predmetno kazalo str.332 – 336 i Kazalo imena str.337 – 340 / Stjepan Damjanović. (Djela Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Odjel za hrvatski glagolizam ; knj. 1)
 7. Hrvatsko književno srednjovjekovlje / priredio i predgovor napisao Stjepan Damjanović. - Zagreb : Erasmus naklada, 1994. - Str. 5-11. - (Školska knjižnica : hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana ; knj. 1)
 8. Proslavljenje svetoga Dujma ... / Ivan Dražić ; priredili Dunja Fališevac, Stjepan Damjanović, Bratislav Lučin . - Split : Književni krug, 1996. (Faks. pretisak izd. iz 1706) - Posebna izdanja, Književni krug knj. 1. Str. 71-74: Napomene o tekstu i jeziku / Stjepan Damjanović; Napomene uz ovo izdanje. - Bilješke uz tekst.
 9. Osman: (izbor)/Ivan Gundulić; priredili Dunja Fališevac [i predgovor], Stjepan Damjanović. - Zagreb : SysPrint, 1996. - (Lektira dostupna svima ; kolo 1, knj. 5). Str. 85-86: Napomena o tekstu i jeziku / Stjepan Damjanović
 10. Đuka Begović / Ivan Kozarac ; priredio Stjepan Damjanović. - Vinkovci : Riječ, 1997. – (Croatica : hrvatska književnost u 100 knjiga ; kolo 1, knj. 12). Predgovor. str. 7-13, O piscu. str.115. ; Rječnik. Str. 109-114
 11. Mila si nam ti jedina --- : hrvatsko rodoljubno pjesništvo od Bašćanske ploče do danas / [priredili] Josip Bratulić, Stjepan Damjanović, Vinko Brešić, Božidar Petrač ; Zagreb : Alfa, 1998. - XIII, [532] str . - (Biblioteka Anima Croatarum ; knj. 1)
 12. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : monografija / urednik Stjepan Damjanović. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 1998. - 361 str. Profesori Mudroslovnoga / Filozofskoga fakulteta – Rektori Zagrebačkoga sveučilišta str. 25. Ustroj Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. str. 71. Dvije dopune. str. 294. Damjanović je urednik i autor tri priloga.
 13. Hrvatska srednjovjekovna književnost / priredio Stjepan Damjanović. - Vinkovci : Riječ, 1998. - 119 str. - (Croatica : hrvatska književnost u 100 knjiga ; kolo 2, knj. 31) Damjanovićev predgovor na str. 5-11.
 14. Putovima hrvatskoga književnog jezika : lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora / Zlatko Vince Izdanje: 3. dopunjeno izd. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 2002. (Zagreb : Multigraf) 781 str. Damjanovićev Pogovor trećem izdanju i Bilješka o piscu na str. 779 – 781.
 15. The Faculty of Philosophy at the University of Zagreb / [editors Miljenko Jurković, Stjepan Damjanović]. - Zagreb : Faculty of Philosophy, 2004. - 188 str.
 16. Nadbiskup Mateo Karaman i njegov Bukvar. // Bukvar / Mateo Karaman ; predgovor Stjepan Damjanović. - Split ; Zagreb : Ex libris, 2005. - XVIII, 78 str. (Biblioteka Split 1700)
 17. Šokadija i Šokci : 3 Šokadija i Šokci u književnoj riječi / uredila Katica Čorkalo Jemrić. - Vinkovci : Privlačica, 2007. - 514 str. (Biblioteka "Dukat" ; knj. 41) Uvod: Šokačko lice hrvatske književnosti, str. 5 – 7. i Rječnik stranih i manje poznatih riječi i izraza, str.457 – 472. te 57 natuknica o uvrštenim piscima / Stjepan Damjanović
 18. Glagoljična i ćirilična Tabla za dicu / [priredio i pogovor napisao Stjepan Damjanović]. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. - 79 str. Napomene uz transliteraciju ; Transliteracija ; Pogovor / Stjepan Damjanović. - str. 49-79.

C. Znanstvene rasprave

 1. Slogotvorni r i l u korizmenjaku Kolunićeva zbornika. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 15 (1977), str. 43 – 50.
 2. Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu III a 19 JAZU. // Filologija 8 (1978), str. 67 – 74.
 3. Jezik hrvatske srednjovjekovne književnosti. // Istra. 18 : 3/ 4 (1980), str. 17 – 24.
 4. Refleksi jata u korizmenjaku Kolunićeva zbornika. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 16 (1979), str. 13 – 32.
 5. Korizmene propovijedi Broza Kolunića. // Croatica. 9 : 11 /12 (1978), str. 33 – 51.
 6. Vokal a u korizmenjaku Kolunićeva zbornika. // Filologija. 9 (1979), str. 73 – 83.
 7. Kajkavski elementi u hrvatskoglagoljskim zbornicima XV stoljeća. // Istra. 19 : 5 / 6 (1981), str. 16 – 45.
 8. Jezik Prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša. // Slovo. 34 (1984) (objavljeno u listopadu 1985), str. 63 – 80.
 9. Jezične varijante u hrvatskom Prvotisku. // Istra. 24 : 1 / 2 (1986), str. 111 - 117.
 10. Ćirilometodska baština u prepisci Rački – Strossmayer. // Republika. 42 : 5 / 6 (1986), str. 632 – 646.
 11. Rajićeva izdanja Reljkovićeva Satira. // Croatica. 18 : 26 / 28 (1987), str. 235 – 242.
 12. Vatroslav Jagić o Istri. // Istra. 26 : 4 (1988), str. 5 – 12.
 13. Jagićevi putokazi. // Suvremena lingvistika. 15 : 27 / 28 (1988/89), str. 11 – 13.
 14. Jazykovye poiski horvatskih glagoljašej. // Studies on the Slavo-Byzantine and West- European Middle Ages , In memoriam prof. Ivan Dujčev / Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. I. - Sofia, “Dr. Peter Beron” Publishing House, 1989, str. 231 – 241.
 15. Ivan Milčetić – jezikoslovac. // Senjski zbornik. 18 : (1991), str. 15-22.
 16. Jezik Baščanske ploče. // Fluminensia. 3 : 1 / 2 (1991), str. 71 – 77.
 17. Paskoje Primović: Pjesan od upućenja riječi vječne i od poroda djevičkoga / Stjepan Damjanović, Dunja Fališevac. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 27 (1992), str. 187 – 205.
 18. Jagićeve ocjene Miklošičevih djela. // Miklošičev zbornik / Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991 ; [uredili Jože Toporišič, Tine Logar, Franc Jakopin; prevodi Jože Toporišič ... [et al.]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Univerza v Ljubljani ... [etc.], 1992. (Obdobja ; 13) // Miklošičev zbornik, Ljubljana, 1993, str. 341 – 348.
 19. Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika. // Croatica. 23 -24 : 37 / 38 / 39 (1993), str. 93 – 106.
 20. Filološke polemike Ivana Milčetića. // Filologija. 20 / 21 (1992 / 93), str. 59 – 65.
 21. Jazik otačaski. // Bogoslovska smotra. 64 : 1 / 4 (1994), str. 376 – 381.
 22. Biskup Strossmayer i ćirilometodska baština. // Rozumĕt jazyku, Sbornik k vyznamnemu životnomu jubileu univ. prof. Ph. Dr. Radoslavy Brabcove CSc, Pedagogicka fakulta, Praha 1995, str. 81 – 87.
 23. Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji. // Zagrebačka biskupija i Zagreb : 1094 – 1994, : Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića, Zagreb : Nadbiskupija zagrebačka, 1995, str. 483 – 491.
 24. Od Lavoslava Geitlera do Eduarda Hercigonje : (Staroslavenski jezik, slavenska pisma i poredbena slavenska gramatika na Mudroslovnom/Filozofskom fakultetu u Zagrebu od zimskog poljeća 1874. do zimskog semestra 1993.). // Croatica. 26 : 42/43/44 (1995/1996), str. 29-54.
 25. Crnogorske inkunabule u kontekstu ranog slavenskog tiska. // Pola milenijuma Crnojevića štamparije : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Milorad Nikčević. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, 1996, str. 43 – 52.
 26. Fra Kajo Agjić i oblikovanje hrvatskoga jezičnoga standarda. // Zbornik radova o Kaji Agjiću : [s izložbom njegovih djela i rukopisa] / Znanstveni skup o Kaji Agjiću, Požega, 8. i 9. listopada 1993; [urednici Dragutin Tadijanović i Josip Vončina], Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, 1996, str. 113 –120.
 27. Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine. // Stjepan Ivšić i hrvatski jezik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Orahovici od 29. travnja do 1. svibnja 1994. godine o 110. obljetnici rođenja profesora Stjepana Ivšića (1884. - 1994.) / [glavni urednik Božidar Finka].- Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Orahovica : Matica hrvatska, Ogranak, 1996, str. 33 – 39.
 28. Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma. // Slovo 44 / 46 (1996) str. 353 – 371.
 29. Jezik Bašćanske ploče. // Zvonimir, kralj hrvatski : zbornik radova / [urednik Ivo Goldstein ; prijevod sažetaka Nikolina Jovanović]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1997. str. 67 – 74.
 30. Najstarije razdoblje hrvatske književnojezične povijesti. // Popularna srijeda : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Stojan Vrljić].- Mostar : Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest : Pedagoški fakultet ; Split : Logos, 1999, str. 107 – 110.
 31. Paleoslavistika u ostavštini Stjepana Ivšića. // Prvi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. 1 / [glavni i odgovroni urednik Stjepan Damjanović].- Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. - 1999, str. 13 – 16.
 32. Slavistika na zagrebačkom sveučilištu od 1874. do 1914. godine. // Matija Mesić - prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu : zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Matiji Mesiću u povodu 170. obljetnice njegova rođenja 1826. - 1996, održanog 6. studenoga 1996. u Zagrebu, te 8. i 9. studenoga u Slavonskom Brodu / [glavni urednik Mato Artuković. – Zagreb : Sveučilište ; Slavonski Brod : Hrvatski povijesni institut, Odjel za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 1997 . - (Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia) . - (Bibliotheca Universitatis Zagrabiensis), str. 147 – 157.
 33. Polemika između Josipa Hamma i Ljudevita Jonkea 1947. godine. // Svjetlo. 8 : 1(1998) str. 94 – 97.
 34. Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti, 27 : 45 / 46 (1998), str. 57 – 68.
 35. Što (ne) smijemo mijenjati u piščevu tekstu? // Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32 (1998), str. 57 – 65.
 36. Aristokrat duha. // Korabljica : Prinosi za povijest književnosti u Hrvata 4 (1998), str.17 – 24.
 37. Mesićeve filološke teme. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik 25 (1999), str. 89 – 97.
 38. Vatroslav Jagićs zagreber Jahre// Universitetъt i mladite na Balkanite. - / [urednici K. Dimčev i E. Tačeva]. Blagoevgrad : Meždunaroden universitetski seminar za balkanistični proučvanija i specializacii -Jugozapaden univerzitet "Neofit Rilski", 2000. str. 279 – 288.
 39. Eduard Hercigonja – znanstvenik i profesor. // Dometi. 7 / 12 (1999), str. 13 – 16.
 40. Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost / uredio Ivan Supičić. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : AGM [etc.], 1997. – Sv. 2: Srednji vijek i renesansa (XIII.-XVI. stoljeće) / uredio Eduard Hercigonja. – Zagreb : HAZU : Školska knjiga, 2000. str. 269 - 279. Francusko izdanje 2005. Englesko izdanje 2008.
 41. Rezultati i perspektive istraživanja jezika Bašćanske ploče. // 900 godina Bašćanske ploče : (1100.-2000.) : [radovi sa znanstvenog skupa, Baška-Jurandvor, 18.-19. svibnja 2000. / urednik Josip Žgaljić]. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti ; Baška : Općina Baška : Povijesna udruga otoka Krka : Turistička zajednica Općine Baška, 2000. (Krčki zbornik ; sv. 42), str. 57 – 67.
 42. O potrebi novih jezikoslovnih proučavanja Baščanske ploče. // Đakovački vezovi : Revija, 30(2000), str. 51 – 52.
 43. Jagićevi udžbenici. // Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast 80.godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša / priredili Dunja Fališevac, Krešimir Nemec. - Zagreb : Matica hrvatska, 2000. - (Zbornici i monografije. Posebno izdanje) str. 175 – 181.
 44. Glagoljica : o temelju hrvatske pismenosti. // Klasje naših ravni. Novi tečaj, 6 : 1 / 2 (2001), str. 87-97
 45. Trideset seminara zagrebačke slavističke škole ( 1972 – 2001). // Zbornik Zagrebačke slavističke škole : trideset godina rada : (1972-2001) / [urednik Stipe Botica]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2001, str. 11 – 104 (Zajedno s Evelinom Rudan)
 46. Hrvatski i staroslavenski. // Zbornik Zagrebačke slavističke škole : trideset godina rada : (1972-2001) / [urednik Stipe Botica]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2001, str. 107 – 116.
 47. Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo. // Slavica comparativa, Sbornik k životnomu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc., Praha 2002, str. 67 – 71.
 48. Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma. // Zbornik o Ivanu Milčetiću – književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Varaždin - Malinska, 19.-20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. / [glavni urednik Tihomil Maštrović]. - Zagreb : Hrvatski studiji ; Varaždin : Matica hrvatska, Ogranak, 2002. - (Hrvatski književni povjesničari. Znanstveni zbornici ; sv. 7), str. 9 – 25.
 49. Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest. // Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju : znanstveni zbornik / [glavni i odgovorni urednik Marko Samardžija]. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2003. – (Posebna izdanja ; knj. 7), str. 123 – 128. Znanstveni skup održan je u Gospiću 3. svibnja 2002. god. kao prvi u okviru stalnog znanstvenog okupljanja "Dani Ante Starčevića"
 50. O trójjęzycznej i trójpiśmiennej literaturze chorwackiego średniowiecza. // Języki i tradycje Słowian / pod redakcją Emila Tokarza. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) , str. 372 – 391.
 51. Хорbатское языковое пространство в средних веках. // Studia slavica Savarensia, Szombathely 1 / 2 (2003), str. 103 – 110.
 52. Staroslavenski u službi hrvatske kulture. // Bъlgari i hъrvati prez vekovete 2 . Materiali ot konferencijata, provedena v Sofija (20 – 22 maí / [redaktor : Rumjana Božilova]. - Sofija : IK „ Gutenberg“; Bъlgarska akademija na naukite, Institut po balkanistika, 2003, str. 20 – 30.
 53. Brozovo poznavanje slavenske i hrvatske jezične starine. // Fluminensia 15 : 1(2003), str. 1 – 8.
 54. Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine. // Spomen-spis : povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana / [fotografije snimila Željka Čorak ; uredili Jozo Džambo, Anto Jeličić, Ivo Pranjković] Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije - Visoko, 2004., str. 73 – 88.
 55. Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika. // Glagoljica i hrvatski glagolizam : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb- Krk, 2.-6. listopada 2002) / uredili Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić. - Zagreb : Staroslavenski institut ; Krk : Krčka biskupija, 2004. str.561 – 566.
 56. Matica hrvatska i hrvatski jezik u 20. stoljeću. // Vijenac. 13 : 285 (03. veljače 2005), str. 15.
 57. Jagićeve zagrebačke godine. // Spomenica Filipa Potrebice / uredila Mirjana Matijević Sokol. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Odsjek za povijest ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb 2004, str. 509 – 515.
 58. Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča?. // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / uredio Ivo Pranjković. - Zagreb : Disput, 2005 (Biblioteka Četvrti zid ); knj. 15, str. 217 - 222.
 59. Glagolski oblici u glagoljičnoj reguli svetoga benedikta. // Drugi Hercigonjin zbornik uredio Stjepan Damjanović. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005, str. 87 - 95.
 60. Zabilješke o jeziku Relkovićeva Kuchnika. // Književni susreti zavičajnika : zbornik za 2004. godinu / 10. dani Josipa i Ivana Kozarca, 14.-16. listopada 2004. ; [urednici Katica Čorkalo Jemrić, Martin Grgurovac ; fotografije Martin Grgurovac, Goran Čorkalo]. - Vinkovci : Privlačica, 2005, str. 40 – 50.
 61. Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule. // Zavičajnik : zbornik Stanislava Marijanovića : povodom sedamdesetogodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada / priredio Milovan Tatarin. - Osijek : Filozofski fakultet, 2005, str.141 - 148.
 62. Šokačka rič“ u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. // Šokačka rič 2 : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt /[ urednica Anica Bilić].- Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, (2004[i.e. 2005]), 2 ; str. 119-126.
 63. Matica hrvatska i hrvatski jezik u 20. stoljeću. // Hrvatski jezik u XX. [dvadesetom] stoljeću : [zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u Palači Matice hrvatske 20 -21. siječnja 2005] / [glavna urednica Jelena Hekman ; urednici izdanja Marko Samardžija, Ivo Pranjković]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (Biblioteka XX. stoljeće), str. 275 - 295.
 64. O grafiji hrvatskoglagoljskih tekstova XV. stoljeća. // Jezikovna predanost : akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici / uredila Marko Jesenšek, Zinka Zorko. - Maribor : Slavistično društvo, 2006. (Zora ; 44) str. 159 - 164.
 65. Jagićeva rasprava «Iz prošlosti hrvatskoga jezika». // U službi jezika : zbornik u čast Ivi Lukežić / uredila Silvana Vranić. - Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, 2007. (Biblioteka časopisa Fluminensia ; knj. 3), str. 165- 173.
 66. Kroatistika u Jagićevoj povijesti slavenske filologije. // Zbornik o Vatroslavu Jagiću : književnom povjesničaru, kritičaru i filologu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Beč, 1. listopada 2005, Varaždin, 13.-15. listopada 2005. Knj. 1 / [glavni urednik Tihomil Maštrović]. - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta : Filozofski fakultet : Hrvatsko filološko društvo ; Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ; Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta ; Zadar : Hrvatsko filološko društvo : Sveučilište ; Varaždin : Matica hrvatska, 2007 (Hrvatski književni povjesničari ; sv. 10), str. 37 – 48.
 67. Hammovi udžbenici staroslavenskoga jezika. // Josip Hamm i njegovo djelo : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice njegova rođenja, Zagreb, 2.- 3. prosinca 2005. / [uredio Alojz Jembrih ], Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2007., str. 105 – 114.
 68. Tri najstarije tiskane hrvatske početnice. // Hrvatski. 5 : 2 ( 2007), str. 9 – 21.
 69. Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika. // Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008) / [priredili Bernardina Petrović, Marko Samardžija ; urednik Marko Samardžija]. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 25 –41.
 70. Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga. // Međunarodni znanstveni skup Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera, [Osijek, Đakovo 15. do 17. svibnja 1990.] : zbornik radova / [urednik Stanislav Marijanović]. - Osijek : Filozofski fakultet, 2008., str. 365 – 372.
 71. Brozovićeve paleoslavističke teme. // Zadarski filološki dani 2. : zbornik radova / Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku ; [glavna urednica Divna Mrdeža Antonina]. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2009, str. 343 – 350.
 72. Glagoljski natpisi. // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije : prvi svezak / [autori tekstova Anđelko Akrap... [et al.] ; autori fotografija Vidoslav Barac ... [et al.] ; glavne urednice Vesna Kusin, Branka Šulc] - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 2009, str.489 – 490.
 73. Zagledan u iskon hrvatske riječi : uz 80. rođendan Eduarda Hercigonje. // Nova Croatica. 3 : 3 (2009), str. 111-116.
 74. Hrvatski srednjovjekovni tekstovi : tri pisma i tri jezika. // Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, [Dubrovnik, 24. 08. - 5. 9. 2009.] / [urednik Krešimir Mićanović]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010, str. 11 – 28.
 75. Kakav je jezik za knjige prikladan? // Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven : Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag ; mit den Beiträgen zu den Scheibbser Internationalen Sprachhistorischen Tagen II und weiteren Aufsätzen / hrsg. von Elena Stadnik-Holzer und Georg Holzer. - Frankfurt, M. ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York, NY ; Oxford ; Wien : Peter Lang, 2010.- (Schriften über Sprachen und Texte, Bd. 10), str. 29 – 37.
 76. Šokačka rič i šokački ugođaj : Standardnojezični i nestandardnojezični elementi u romanu Mare Švel Šuma i šokci. // Šokačka rič 7 : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt /[ urednica Anica Bilić].- Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2010, str.101- 109.
 77. Slova ostavlena i pogrišena. // Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik povodom 70. rođendana Josipa Bratulića / [urednici Davor Dukić, Mateo Žagar]. – Zagreb : Matica hrvatska, 2010.- (Biblioteka Zbornici i monografije / Matica hrvatska), str.267 – 282.
 78. Zaboravljeno poglavlje hrvatske paleoslavistike: fra Leo Petrović. // Slovo. 60 (2010), str. 199 – 217.
 79. Jezik i identitet. // Identitet kao odgojno – obrazovna vrjednota . Zbornik radova s tribina Zajednički vidici / [uredile Valentina Blaženka Mandarić i Ružica Razum], Zagreb : Glas Koncila, 2011. str. 143 – 156.
 80. Fučićevi «Glagoljski natpisi». // "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1.veljače 2009. godine = "I, the errant pupil Branko, surnamed Fučić" : conference papers from The International Scholarly Seminar on the life and work of academian Branko Fučić (1920-1999), Malinska, Dubašnica, island of Krk, 30 January-1 February 2009 / [urednik Tomislav Galović] : Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : Staroslavenski institut, 2010. str. 63- 69.
 81. Bilješke o jeziku glagoljičnoga protestantskoga Katekizma iz 1561. godine. // Između dviju domovina : zbornik Milorada Nikčevića : povodom sedamdesetgodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenog rada / priredili Milica Lukić i Jakov Sabljić. - Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera : Crnogorsko kulturno društvo "Montenegro-Montenegrina" : Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva Croatica-Montenegrina ; Podgorica : Institut za crnogorski jezik i književnost, 2011, str.517 – 530.