Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za hrvatski standardni jezik

Mr. sc. Nives Opačić

Životopis

Rođena 1944. u Vukovaru. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala 1968. jugoslavenske jezike i književnosti te komparativnu književnost, a češki jezik i književnost kao dopunu studija. Magistrirala 1973. radom Red riječi u djelima suvremenih hrvatskih pisaca (mentor prof. Ljudevit Jonke). Od 1974. do 2004. studentima kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu predavala je Kulturu govorenja, čitanja i pisanja (danas Jezične vježbe). Od 1972. do 1974. ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Umirovljena 2004.

Znanstvene i stručne radove objavljuje u periodici i zbornicima, objavila desetak jezikoslovnih i nekoliko putopisnih knjiga.

Osnovala Društvo hrvatskih lektora (1972). Članica Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske i Društva za promicanje orguljske glazbe »Franjo Dugan«.

U široj javnosti zacijelo najprepoznatljivija suvremena jezična savjetnica i promicateljica kulture hrvatskoga standardnog jezika. Desetljećima drži predavanja o hrvatskome jeziku diljem Hrvatske, piše jezične kolumne (Vjesnik, Novinar, Vijenac), sudjeluje u radijskim i televizijskim emisijama. Dobitnica godišnje državne nagrade za popularizaciju znanosti (2010), nagrade Kiklop za leksikografiju (2010), priznanja Kršćanskog akademskog kruga iz Zagreba za dugogodišnji rad na hrvatskome jeziku (2011).

Odabrana bibliografija

  • Iza riječi. Prtinom i cijelcem, Zagreb, 12005, 22006, 32010.
  • Jezikomjer. Vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku (s Jasminom Nikić-Ivanišević i Zoranom Zlatarom), Stobreč, 12005, 22006.
  • Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb, 2006.
  • Hrvatski jezični putokazi. Od razdraganosti preko straha do ravnodušnosti, Zagreb, 2007.
  • Moja draga škola, Zagreb, 12009, 22010.
  • Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Zagreb, 2009.
  • Reci mi to kratko i jasno. Hrvatski za normalne ljude, Zagreb, 12009, 22015.
  • Hrvatski ni u zagradama. Globalizacijska jezična teturanja, Zagreb, 2012.
  • Novi jezični putokazi. Hrvatski na raskrižjima, Zagreb, 2014.
  • Osjenčane riječi, Zagreb, 2017.