Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Novija hrvatska književnost

 
23. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
23. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
24. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
26. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
29. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
29. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
29. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
30. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
30. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
30. 1. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
2. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
5. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
5. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
5. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
6. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.