Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Novija hrvatska književnost

 
22. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
22. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
23. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
23. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
28. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
28. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
28. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
28. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
28. 1. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
4. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
4. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
4. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
4. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
4. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Ivana Drenjančevć, Marina Protrka Štimec
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Ivana Drenjančevć, Marina Protrka Štimec
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Ivana Drenjančevć, Marina Protrka Štimec
5. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.