Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Novija hrvatska književnost

 
5. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
6. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
11. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
11. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
11. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
11. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
12. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Marina Protrka Štimec, Maša Kolanović
15. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
18. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
18. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
20. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.