Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Hrvatski standardni jezik

 
22. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
23. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
29. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
29. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
29. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
29. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Tatjana Pišković
30. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
30. 1. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
1. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
1. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
1. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
5. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
6. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Dr. sc. Željka Brlobaš
6. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
6. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.