Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Hrvatski standardni jezik

 
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
26. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Tatjana Pišković
27. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
27. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
27. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
29. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
29. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
4. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Dr. sc. Željka Brlobaš
4. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
4. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
4. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
9. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
11. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.