Silabi i rokovi › Ispitni rokovi

Hrvatski standardni jezik

 
23. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
24. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
24. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
29. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
29. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Dr. sc. Helena Delaš
30. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
30. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
30. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
30. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
31. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
31. 1. 2018.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
5. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
5. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Dr. sc. Helena Delaš
5. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
6. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.