Nastava će se odvijati prema rasporedu od idućeg tjedna.