Odabir seminarske grupe obavljat će se online preko kolegija na Omegi.

Šifra za upis kolegija Uvod u teoriju književnosti je: teorija2023

Odabir seminarske grupe bit će otvoren u utorak 28. veljače 2023. u 20 sati. Ako se dogodi da se seminarska grupa koja vam jedina odgovara popuni ili da zbog tehničkih problema ne uspijete "kliknuti" željenu grupu, javite se mailom predmetnim nastavnicima i problem ćemo riješiti. 

Zrinka Božić:

Zvonimir Glavaš: