Danas je omogućen upis u kolegij otvoren na Omegi, ali s drugom lozinkom, koja glasi benjamin - molim da se upišete i preuzmete Eagletonov tekst za idući seminar.

Pozdrav,

A. M.