Ispiti iz Uvoda u teoriju književnosti održat će se  prema sljedećem rasporedu: 

31. 8. 2022. u 16 sati u D7

7. 9. 2022. u 18 sati u D7

14. 9. 2022. u 16 sati u D6