U lipnju ću ih održati u srijedu (19. 6) i petak (28. 6) od 10:30 sati.