Uvodni sat na izbornome kolegiju Književna kritika održat će se u ponedjeljak, 9. listopada, u 12.30 (A225).