Studente prijavljene na prvi rok ispitivat ću u ponedjeljak, 4. rujna, od 8.00 u B118. 
Ako niste prijavljeni na kolegij na Omegi, molim da to učinite, lozinka je 1433.