Usmene ispite održavat ću 13, 20. i 27. od 9.00 u B118. 
Molim da se upišete na kolegij na Omegi, lozinka je 1433. 
Tamo ćete odabrati termin u kojem ćete odgovarati.