Održat će se u petak, 14. travnja, u 16.30 (A119).