Prvi susret sa studentima održat će se 11. listopada u 15.30 (dvorana 6).