Uvodni sastanak bit će 10. listopada u 12.30 u A102.