... kod prof. Žagara (predavanje i seminari) - neće se održati zbog zauzetosti predavaonica (sjednica Vijeća FF i konferencija).

Pozdrav do susreta 18. X. prema rasporedu.

prof mž.