Prvi će susret na ovom kolegiju (odnosno njegovoj jezičnoj polovici) biti u srijedu 1. ožujka u 11 sati u dv. VII. Nakon uvodnog predavanja studente ćemo podijeliti u četiri seminarske skupine, prema rasporedu. 

Seminari započinju od sljedećeg tjedna.