Nastava iz obaveznog kolegija na 1. godini Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku organizira se u dvama modulima: 1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost, svaki se modul sastoji od 1 sata predavanja i 1 sata seminara, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno.

Nastavu iz književnog modula Hrvatska srednjovjekovna književnost drže dr. sc. Tomislav Bogdan i dr. sc. Dolores Grmača u sljedećim terminima:

grupa 1: utorkom 14:45-16:15, D4 (T. Bogdan)

grupa 2: utorkom 18:30-20:00, A119 (T. Bogdan)

grupa 3: četvrtkom 17:00-18:30, A119 (D. Grmača)

grupa 4: četvrtkom 18:30-20:00, A119 (D. Grmača)

Studenti biraju jednu grupu (1P+1S) i upisuju se isključivo preko Omege. Lozinka je hsk24

Studenti koji su prošlih godina stekli pravo na potpis, a ispit nisu položili, ne moraju ponovno slušati kolegij.

Početak nastave prema rasporedu u utorak 5. ožujka 2024. i četvrtak 7. ožujka 2024.