Studente prijavljene na ovaj predmet molim da se prijave i na stranicu predmeta u sustavu OMEGA lozinkom PHKRNV

Na stranici pri dnu Općeg dijela nalazi se prijavni obrazac koji treba ispuniti i poslati na moju adresu ().

Nastava počinje u srijedu 12. listopada.

Davor Dukić