Nastava iz predmeta Aksiološka analiza ranonovovjekovnih tekstova počinje u četvrtak 2. ožujka u 8:45 sati u učionici A-225.

Davor Dukić