Nastava iz obaveznog kolegija na 1. godini Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku organizira se u dvama modulima: 1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost, svaki se modul sastoji od 1 sata predavanja i 1 sata seminara, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno.

Nastavu iz književnog modula Hrvatska srednjovjekovna književnost drže dr. sc. Tomislav Bogdan i dr. sc. Dolores Grmača:

utorak, 14:45–16:15 u D4 (D. Grmača)

četvrtak, 17:00–18:30 u A119 (T. Bogdan)

Studenti biraju jednu grupu (1P+1S) i upisuju se isključivo preko Omege. Lozinka je hsk23

Studenti koji su prošlih godina stekli pravo na potpis, a ispit nisu položili, ne moraju ponovno slušati kolegij.

Nastava počinje u utorak 28. veljače 2023. za studente u grupi D. Grmača, a za studente u grupi T. Bogdana u četvrtak 2. ožujka 2023.