Poštovane kolegice i kolege,

molim sve vas koji ste bili na terenskoj nastavi u Čakovcu i Varaždinu da mi se javite i pošaljete svoje OIB-e. To se mora unijeti u fakultetsku evidenciju terenske nastave. Bilo bi idealno da se javite danas, a ako ne, najkasnije sutra tijekom dana.

Ispričavam se zbog ove situacije i zahvaljujem na razumijevanju.

Lahorka Plejić Poje