Nastava iz izbornog predmeta diplomskog studija Hrvatska književna kultura od 1790. do 1835. počinje u četvrtak 13. listopada u 8:45 sati u učionici A-119.

Davor Dukić