Pismeni ispiti iz kolegija Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća u ljetnom i jesenskom ispitnom roku održavaju se u iste dane kao i ispiti iz kolegija Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća (20. i 29. lipnja, 6. srpnja te 5, 13. i 20. rujna).

Mjesto održavanja ispita: D VII. Vrijeme: 16 sati.