Nastava na kolegiju "Dubrovnik - otvoreni i zatvoreni grad" počinje 10. ožujka 2022. prema rasporedu.