Poštovane kolegice i kolege,

zbog rada na izložbi "Predmet: Hrvatski" sutra neće biti nastave.

O terminu odrade dogovorit ćemo se sljedeći tjedan.

Lahorka Plejić Poje