Nastava iz predmeta "Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova" počinje sutra (četvrtak 14. listopada) u 10:15 sati u učionici A-102 (drugi i treći sat u učionici A-225). Svi studenti trebaju se prijaviti na stranicu predmeta u sustavu OMEGA, s lozinkom: UTART. Tamo se u pravokutniku Teme 1 nalazi Prijavni obrazac. Njega trebaju ispuniti isključivo oni studenti koji su se prijavili preko sustava ISVU (a ne naknadno uz moju potpisanu suglasnost) te ga poslati na moju adresu:

Vidimo se sutra, Davor Dukić