CEEPUS – Language and Literature in a Central European Context & Slavic Philology and Its Cultural Contexts

Prijave za studentsku akademsku mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2024/2025. unutar CEEPUS-ovih mreža Language and Literature in a Central European Context i Slavic Philology and Its Cultural Contexts moguće su do 26. svibnja 2024. godine.

Detalje pogledajte u priloženim uputama i na mrežnoj stranici CEEPUS.