Portal Stilistika.org objavio je četiri nove e-knjige u tri formata (HTML, EPUB, PDF). To su: „Bu kaj?“ Ivana Markovića, „Tjeram krdo riječi“ Tvrtka Vukovića, „Suvremeni naš književni jezik“ Ljudevita Jonkea te „Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe“ Vatroslava Kalenića.

Radi se o iznimnim filološkim djelima koja raspravljaju kapitalne kroatističke teme. Knjiga „Bu kaj?“ Ivana Markovića donosi minuciozne opise jezika privatne korespondencije i autobiografskih zapisa trojice hrvatskih velikana – filologa Vatroslava Jagića te književnika Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša. Autor među ostalim tematizira susret kajkavca s književnom jekavskom štokavštinom i mijene koje je hrvatski književni jezik prolazio u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća.

Studija Tvrtka Vukovića „Tjeram krdo riječi“ dosad je najobuhvatnije čitanje pjesničkoga opusa Vesne Parun. Vuković govori o poetičkim i jezičnim uporištima Paruničina lirskog pisma. Pritom izdvaja retoriku preobrazbe, zavođenja i bunta, koja se na različite načine realizira u autoričinoj refleksivnoj, ljubavnoj, satiričnoj i poeziji za djecu.  

Knjiga „Suvremeni naš književni jezik“ Ljudevita Jonkea zapravo je skripta koju je prema profesorovim predavanjima 1956. sastavio Danijel Alerić. Iako su naraštaji studenata po njoj spremali ispite, ona nikad nije objavljena. Skripta Ljudevita Jonkea danas je izvanredan dokument svojega vremena i Jonkeove djelatnosti, ali i prvorazredan jezikoslovni događaj. 

Godine 1965. Vatroslav Kalenić obranio je u Zagrebu disertaciju „Jezik i umjetnički izraz Augusta Šenoe“. Njezinom objavom popunjava se golema filološka praznina jer August Šenoa, jedna od najistaknutijih osobnosti novije hrvatske književnosti, napokon dobiva lako dostupnu jezično-stilističku monografiju.

Jonkeovu i Kalenićevu knjigu za objavu je priredio i predgovorima popratio Ivan Marković, predstojnik Katedre za standardni hrvatski jezik na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. 

Portal Stilistika.org dosad je objavio 25 e-knjiga. Sva su izdanja besplatna.